Article for Styczeń 29, 2016

Tytuł: ALPINISTA
Rok: 2015
Wymiary: 60×40 cm
Technika: pastele olejne
Praca nieoprawiona
Cena: praca niedostępna
Tytuł: PTAKI
Rok: 2015
Wymiary: 60×40 cm
Technika: pastele olejne
Praca oprawiona
Cena: praca niedostępna